Kde byste si přáli letošní triatlon?

na Dářku
187

na Piláku
167

nebo raději na Havaji
53

Počet hlasů: 407